logo_sadra

تزریق ژل یا فیلر

تزریق ژل تزریق فیلر جوانسازی تصویر تزریق فیلر

تزریق ژل یا فیلر

تزریق ژل یا فیلر یکی از روش هایی که برای از بین بردن چین و چروکهای پوستی و دیگر عملهای زیبایی استفاده می شود، تزریق ژل یا فیلر است. اگر…