logo_sadra

تزریق ژل

تزریق ژل تزریق فیلر جوانسازی contouring landing

تزریق ژل یا فیلر

تزریق ژل یا فیلر یکی از روش هایی که برای از بین بردن چین و چروکهای پوستی و دیگر عملهای زیبایی استفاده می شود، تزریق ژل یا فیلر است. اگر…