logo_sadra

میکرونیدلینگ

جوانسازی میکرونیدلینگ میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ، یکی از روشهای مناسب و جدید برای درمان جای زخم، ترکهای پوستی و جوانسازی پوست است. روش میکرونیدلینگ چیست؟ میکرونیدلینگ روشی است که در آن، سوزنی ظریف وارد پوست…