logo_sadra

مزوتراپی

جوانسازی مزوتراپی تصویر مزوتراپی ،جوانسازی

مزوتراپی

مزوتراپی چیست؟ مزوتراپی، یکی از روشهای پزشکی برای زیبایی است که در آن مواد یا داروهای خاصی وارد پوست می شوند. تزریق مواد با استفاده از سوزنهایی بسیار ریز انجام…